ICT usluge
Cloud infrastruktura

Cloud infrastruktura se odnosi na hardverske i softverske komponente. Komponente mogu biti serveri, skladištenje podataka, mrežu… Ali i softveri za virtuelizaciju koji su potrebni za podršku kompjuterskim zahtevima u modelu cloud kompjutinga.

Cloud infrastruktura takođe uključuje apstrakciju slojeva koji virtualizuju resurse. Potom ih logički predstavljaju korisnicima kroz interfejs aplikacije, API komandnu liniju ili grafički interfejs.

 

U modelu Cloud kompjutinga, ovi virtuelizovani resursi su hostovani. Mogu biti hostovani kod pružaoca usluge ili u IT odeljenju. Isporučuju se preko mreže ili interneta. U njih spadaju virtuelne mašine i komponente kao što su serveri, memorija, mrežni svičevi, fajervolovi, balanseri opterećenja i skladištenje.

Naše ICT usluge ovu funkcionalnost mogu da podignu na značajno viši nivo.

Korporativni servisi

Korporativni servisi su zbir aktivnosti koje kombinuju ili konsoliduju procese na nivou preduzeća. Ovo se ostvaruje na bazi specijalizovanog znanja, najbolje prakse i tehnologije koja je dostupna. Cilj je da se optimizuje proces rada unutar kuće, a nekada i van nje.

  • E-mail (Exchange mail server)
  • Active directory
  • DNS (Domain name server)
  • IT policy

Smart site management

ICT usluge nude sledeće mogućnosti Smart site menadžmenta:

  • Optimizacija održavanja udaljenih slotova
  • Optimizicija potrošnje električne energije
  • Optimizacija baterijske infrastrukture
  • Udaljeni monitoring

Sistem integracija

Realizacija kompleksnih rešenja za radio i TV studijske kuće. Ova usluga podrazumeva integraciju rešenja različitih proizvođača i njihov nesmetan rad u okviru jednog sistema.

 

IT outsourcing

U današnjem poslovanju su brojne aktivnosti koje su neophodne nesmetanom funkcionisanju preduzeća, a zahtevaju specijalizovana znanja i čitave službe. Estuar može da Vam ponudi monitoring i održavanje mreže, backup servise i druge aktivnosti koje u okviru IT sektora.

Naše ICT usluge upravo i postoje da podignu ovaj aspekt Vašeg poslovanja na značajno viši nivo.

Network implementacija i monitoring

Kada su u pitanju open source mrežni alati za monitoring, najveće svetske organizacije se okreću Nagiosu. Nagios prati mrežu kako bi ustanovio probleme koji proističu od preopterećenosti data linkova ili mrežnih konekcija. Takođe prati i rutere, svičeve i mnogo toga drugog. Nagios sa lakoćom postiže praćenje dostupnosti, uptime-a i vremena potrebnog za odziv svake node u mreži. Nagios može da isporuči rezultate u nizu vizuelnih reprezentacija i izveštaja. Kod mreža je bezbednost veoma važan faktor, a više o tome možete saznati ovde.

Naše ICT usluge su Vam na raspolaganju kako biste iskoristili maksimalne mogućnosti umreženog radnog okruženja.