RTV 2020

Estuar

Naš partner na projektu

Početkom 2020. godine otpočeo je projekat instalacije i implementacije opreme za scensku rasvetu u novom studiju RTV Vojvodine čija je realizacija poverena našem timu. Scenska rasveta i dizajn svetla predstavljaju već po sebi kompleksnu oblast, naročito u ovako velikim sistemima gde kvalitet dolazi do izražaja jedino u punoj harmoniji raznorodnih elemenata. Naš tim je zadao i dodatni cilj: da u domenu koji je moguć, u svom segmentu stvari podignemo na viši nivo, ne narušavajući pritom navedenu harmoniju sa drugim elementima.

Prvi korak bio je instalacija opreme nemačke kompanije ARRI koja je lider u domenu opreme za filmsku industriju već više od jednog veka i naš partner na ovom projektu. Osnovne četiri funkcije scenskog sveta su i danas vidljivost, verodostojnost, kompozicija i atmosfera, ali kako savremena tehnika prevazilazi sve više tehničkih ograničenja koja su do skoro postojala, svaka ovih funkcija može da se dodatno osnaži. Posebno je napredak moguć u smislu intenziteta, boje, distribucije i pokreta. Instalirana oprema prestavlja vrhunac najmodernije opreme u oblasti scenske rasvete, oprema za kontrolu rasvete je motorizovana, a sam sistem kontrole scenske rasvete je digitalizovan.