eFiskalizacija
Teron rešenja za eFiskalizaciju
Šta treba da znate o eFiskalizaciji?

Vlada Republike Srbije je usvojila nove zakonske izmene i uvođenje savremenijeg modela efiskalizacije. Kako se navodi na zvaničnom sajtu Budiefiskalizovan.gov.rs, novi model efiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Po novom zakonu svaki fiskalni uređaj se sastojati od elemanata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava. Ti elementi su: – procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR); – elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR); – bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a).

Šta treba da znate o našem rešenju?

Razvijeno je na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije. Odlikuje ga robustnost, brzina rada i minimalni zahtevi za resursima.

Fleksibilno 98%

Pouzdano 99%

Kvalitetno 100%

Service Image

Teron Android

TERON PHONE/TABLET Android je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije.

 • Sertifikovano
 • Pouzdano
 • Fleksibilno
 • Povoljno

Teron Android

TERON PHONE/TABLET Android je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije.

Service Image

Teron TPS 900

Teron TPS 900 je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji se od POS terminala sa ugrađenim štampačem računa, čitačem pametnih kartica za komunikaciju sa Poreskom upravom, veliki (5.5”) touch-screen ekranom, 4G i WiFi internetom, barcode čitačem i baterijom za samostalni rad.

 • Sertifikovano
 • Pouzdano
 • Kvalitetno
 • Ekonomično

Teron TPS 900

Teron TPS 900 je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji se od POS terminala sa ugrađenim štampačem računa, čitačem pametnih kartica za komunikaciju sa Poreskom upravom, veliki (5.5”) touch-screen ekranom, 4G i WiFi internetom, barcode čitačem i baterijom za samostalni rad.

Service Image

Teron Windows

TERON Windows LPFR + ESIR je sertifikovano ESIR+LPFR je “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Ovo rešenje se sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije. Webshop fiscalization, middleware, e-commerce rešenje

 • Sertifikovano
 • Pouzdano
 • E-commerce
 • Ekonomično
 • Webshop fiscalization
 • Middleware

Teron Windows

TERON Windows LPFR + ESIR je sertifikovano ESIR+LPFR je “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Ovo rešenje se sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije. Webshop fiscalization, middleware, e-commerce rešenje

Streamline Your Webshop Fiscalization Process

 
 
 • Simplify and Automate Tax Compliance

Teron offers advanced middleware specifically designed to streamline the fiscalization process for webshops. With our innovative solution, you can simplify and automate tax compliance, saving you time and effort.

Our middleware seamlessly integrates with your webshop platform, allowing you to effortlessly generate and submit fiscal reports to the relevant tax authorities. Say goodbye to manual data entry and complex calculations. Our solution automates the entire process, ensuring accuracy and efficiency.

By using our middleware, you can ensure that your webshop is fully compliant with fiscal regulations, avoiding any potential penalties or legal issues. Focus on growing your business while we take care of the complex tax requirements.

Enhance Data Security and Integrity

 

 • Protect Your Customers’ Data

At Teron, we understand the importance of data security and integrity. Our middleware is built with robust security measures to protect your customers’ sensitive information.

With our solution, you can rest assured that all fiscal data is encrypted and securely transmitted to the tax authorities. We prioritize the privacy and protection of your customers’ data, ensuring compliance with data protection regulations.

By using our middleware, you not only enhance the security of your webshop but also build trust with your customers. Show them that their data is in safe hands, and they can confidently make purchases on your platform.

Gain Valuable Insights and Analytics

 

 • Optimize Your Business Performance

Unlock the power of data with Teron’s advanced middleware. Our solution provides you with valuable insights and analytics related to your fiscalization process.

Track and analyze key metrics such as sales, tax amounts, and compliance rates. Identify trends, patterns, and areas for improvement. With this information at your fingertips, you can make data-driven decisions to optimize your business performance.

Our intuitive dashboard presents the data in a visually appealing and easy-to-understand format. Stay informed about your webshop’s fiscalization performance and take proactive steps to enhance efficiency and profitability.

Products

 1. Simplify Webshop Fiscalization with Advanced Middleware
 2. Protect Your Customers’ Data with Secure Fiscalization Middleware
 3. Optimize Your Business Performance with Fiscalization Analytics
 4. Streamline Tax Compliance for Webshops with Innovative Middleware
 5. Enhance Data Security and Efficiency with Webshop Fiscalization Middleware
img
Android/Windows

Teron LPFR je softverski lokalni procesor fiskalnih računa za Windows i Linux operativni sistem. Razvijen je na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije. Odlikuje ga robustnost, brzina rada i minimalni zahtevi za resursima. Ovaj proizvod je idealno rešenje za korisnike koji imaju već razvijene ESIR (POS) aplikacije koje ne žele da zamene već da uz minimalno prilagođenje integriši na Teron LPFR i na taj način podrže novi model elektronske fiskalizacije.

 • Brz
 • Pouzdan
 • Fleksibilan
img
Android/Windows

Ukoliko na telefonu ili tabletu imate stalni pristup internetu možete aktivirati VPFR mod rada i račune izdavati i bez čitača pametnih kartica, a ukoliko račune šaljete na e-mail nije Vam potreban ni termalni štampač.

 • Brz
 • Pouzdan
 • Fleksibilan
 • Ekonomičan
img
Android/Windows

Teron Android ESIR+LPFR je “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji se od POS terminala sa ugrađenim štampačem računa, čitačem pametnih kartica za komunikaciju sa bezbednosnim elementom, veliki (5.5”) touch-screen ekranom, 4G i WiFi internetom, barcode čitačem i baterijom za samostalni rad. Na uređaju se nalazi Teron ESIR i Teron LPFR rešenje koji Vam omogućavaju da u potpunosti izdajete fiskalne račune prema novom modelu elektronske fiskalizacije bez potrebe za dodatnim uređajima ili aplikacijama. Teron Android TPS900 LPFR rešenje je akreditovano od strane Poreske Uprave Republike Srbije. Teron Android TPS900 ESIR (napredno) rešenje je akreditovano od strane Poreske Uprave Republike Srbije.

 • Teron TPS900
 • Sunmi V2 PRO
 • Sunmi D2 mini
 • Imin D1
 • Windows OS
 • Android OS
img
Android/Windows

Šta su e-Fakture? e-Faktura odnosno eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku. Svesni smo da je svaka kompanija specifična i da čak i širok portfolio ne može zadovoljiti svaku potrebu. Pružamo vam mogućnost da zajedno radimo na pravljenju potpuno specijalizovanih rešenja isključiva za Vaše potrebe baziranih na postojećim komponentama. Iskoristite svoje postojeće softversko resenje za prodaju koje je prilagođeno Vašim poslovnim potrebama integrišući ga jednostavno i lako sa našim sertifikovanim modulima. Teron Plus paketi ispunjavaju sve propisane zahteve i standarde, a svi korisnici naših uređaja, odnosno softverskih rešenja kompanije Teron imaju mogućnost da sa Osnovnog paketa pređu na Teron Plus paket i tako reše svoju zakonsku obavezu. Funkcije na teron aplikaciji su sledeće:

 • Kreiranje, slanje i prijem faktura
 • Pregled ulaznih i izlaznih faktura
 • Status fakture
 • Obaveštenje o prispeloj fakturi
 • Odobravanje i odbijanje fakture
 • Slanje fakture na mejl
Distributeri
Teron eFiskalizacija

Za sve naše uređaje i softverska rešenja obezbeđena je profesionalna tehnička podrška. Zvanični distributeri naših rešenja su kompanije BoX4IT, Ralink i M2M Solutions, iza kojih je dugogodišnje iskustvo u prodaji i održavanju fiskalnih uređaja na teritoriji Republike Srbije. Webshop fiscalization