eFiskalizacija
Teron rešenja za eFiskalizaciju
Šta treba da znate o eFiskalizaciji?

Vlada Republike Srbije je usvojila nove zakonske izmene i uvođenje savremenijeg modela efiskalizacije. Kako se navodi na zvaničnom sajtu Budiefiskalizovan.gov.rs, novi model efiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Po novom zakonu svaki fiskalni uređaj se sastojati od elemanata čiju upotrebu odobrava Poreska uprava. Ti elementi su: – procesor fiskalnih računa (PFR), koji može biti lokalni (LPFR) ili virtuelni (VPFR); – elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR); – bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice (u slučaju LPFR-a) ili u formi fajla (u slučaju VPFR-a).

Šta treba da znate o našem rešenju?

Razvijeno je na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije. Odlikuje ga robustnost, brzina rada i minimalni zahtevi za resursima.

Fleksibilno 98%

Pouzdano 99%

Kvalitetno 100%

Service Image

Teron Android

TERON PHONE/TABLET Android je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije.

 • Sertifikovano
 • Pouzdano
 • Fleksibilno
 • Povoljno

Teron Android

TERON PHONE/TABLET Android je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije.

Service Image

Teron TPS 900

Teron TPS 900 je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji se od POS terminala sa ugrađenim štampačem računa, čitačem pametnih kartica za komunikaciju sa Poreskom upravom, veliki (5.5”) touch-screen ekranom, 4G i WiFi internetom, barcode čitačem i baterijom za samostalni rad.

 • Sertifikovano
 • Pouzdano
 • Kvalitetno
 • Ekonomično

Teron TPS 900

Teron TPS 900 je sertifikovano Android ESIR+LPFR “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji se od POS terminala sa ugrađenim štampačem računa, čitačem pametnih kartica za komunikaciju sa Poreskom upravom, veliki (5.5”) touch-screen ekranom, 4G i WiFi internetom, barcode čitačem i baterijom za samostalni rad.

Service Image

Teron Windows

TERON Windows LPFR + ESIR je sertifikovano ESIR+LPFR je “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Ovo rešenje se sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije.

 • Sertifikovano
 • Pouzdano
 • Fleksibilno
 • Ekonomično

Teron Windows

TERON Windows LPFR + ESIR je sertifikovano ESIR+LPFR je “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Ovo rešenje se sastoji od sertifikovanog softverskg lokalnog procesora fiskalnih računa, odnosno ESIR-a, koji su razvijeni na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije.

img
Android/Windows

Teron LPFR je softverski lokalni procesor fiskalnih računa za Windows i Linux operativni sistem. Razvijen je na modernim tehnologijama i potpunosti u skladu sa propisima i preporukama Poreske uprave Republike Srbije. Odlikuje ga robustnost, brzina rada i minimalni zahtevi za resursima. Ovaj proizvod je idealno rešenje za korisnike koji imaju već razvijene ESIR (POS) aplikacije koje ne žele da zamene već da uz minimalno prilagođenje integriši na Teron LPFR i na taj način podrže novi model elektronske fiskalizacije.

 • Brz
 • Pouzdan
 • Fleksibilan
img
Android/Windows

Ukoliko na telefonu ili tabletu imate stalni pristup internetu možete aktivirati VPFR mod rada i račune izdavati i bez čitača pametnih kartica, a ukoliko račune šaljete na e-mail nije Vam potreban ni termalni štampač.

 • Brz
 • Pouzdan
 • Fleksibilan
 • Ekonomičan
img
Android/Windows

Teron Android ESIR+LPFR je “sve-u-jednom” rešenje za elektronsku fiskalizaciju. Sastoji se od POS terminala sa ugrađenim štampačem računa, čitačem pametnih kartica za komunikaciju sa bezbednosnim elementom, veliki (5.5”) touch-screen ekranom, 4G i WiFi internetom, barcode čitačem i baterijom za samostalni rad. Na uređaju se nalazi Teron ESIR i Teron LPFR rešenje koji Vam omogućavaju da u potpunosti izdajete fiskalne račune prema novom modelu elektronske fiskalizacije bez potrebe za dodatnim uređajima ili aplikacijama. Teron Android TPS900 LPFR rešenje je akreditovano od strane Poreske Uprave Republike Srbije. Teron Android TPS900 ESIR (napredno) rešenje je akreditovano od strane Poreske Uprave Republike Srbije.

 • Teron TPS900
 • Sunmi V2 PRO
 • Sunmi D2 mini
 • Imin D1
 • Windows OS
 • Android OS
img
Android/Windows

Šta su e-Fakture? e-Faktura odnosno eRačun je dokument koji je elektronski kreiran, overen, poslat, preuzet i skladišten u elektronskom obliku. Svesni smo da je svaka kompanija specifična i da čak i širok portfolio ne može zadovoljiti svaku potrebu. Pružamo vam mogućnost da zajedno radimo na pravljenju potpuno specijalizovanih rešenja isključiva za Vaše potrebe baziranih na postojećim komponentama. Iskoristite svoje postojeće softversko resenje za prodaju koje je prilagođeno Vašim poslovnim potrebama integrišući ga jednostavno i lako sa našim sertifikovanim modulima. Teron Plus paketi ispunjavaju sve propisane zahteve i standarde, a svi korisnici naših uređaja, odnosno softverskih rešenja kompanije Teron imaju mogućnost da sa Osnovnog paketa pređu na Teron Plus paket i tako reše svoju zakonsku obavezu. Funkcije na teron aplikaciji su sledeće:

 • Kreiranje, slanje i prijem faktura
 • Pregled ulaznih i izlaznih faktura
 • Status fakture
 • Obaveštenje o prispeloj fakturi
 • Odobravanje i odbijanje fakture
 • Slanje fakture na mejl
Distributeri
Teron eFiskalizacija

Za sve naše uređaje i softverska rešenja obezbeđena je profesionalna tehnička podrška. Zvanični distributeri naših rešenja su kompanije BoX4IT, Ralink i M2M Solutions, iza kojih je dugogodišnje iskustvo u prodaji i održavanju fiskalnih uređaja na teritoriji Republike Srbije.