Estuar sertifikat ISO 27001

 

Standard 27000 je posvećen bezbednosti informacija i određuje zahteve i daje okvir na koji način organizacija treba da pristupi zaštiti informacija Standard ISO/IEC 27001:2013 se objavljuje u oktobru 2005.godine pod nazivom
Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija – Zahtevi.